fbpx
MENU

STAV ÚČTU
Vás informuje o celkové částce na vašem účtu.

PŘIDAT NOVÝ ÚČET
Přidání nového účtu Vám umožňuje provádět transakce v jiné měně. Je možné používat pouze CZK a EURo.


PROFIL
Sekce platformy v níž naleznete své osobní údaje.


ZMĚNIT HESLO
Sekce platformy v níž si můžete své heslo změnit.

VÝPISY Z ÚČTU
Vás informují o provedených platebních transakcích za určité časové období.

 

POSLAT PENÍZE

POSLAT PENÍZE
V této sekci můžete převést prostředky z vašeho účtu v platební instituci na účet v jiné bance.

HISTORIE PLATEB
Váš přehled všech provedených plateb.

ZADANÉ PLATBY
V této sekci se nachází seznam Vámi zadaných plateb, a to Domácí platba, Platba v rámci EU jen EURo (SEPA) a Zahraniční platba.

PŘIDAT ŠABLONU
Šablona Vám slouží k rychlejšímu zadání příkazu. Šablony jsou přístupné pouze Vám.

MOJE ŠABLONY
Vám slouží k zobrazení přehledu definovaných šablon příkazů, univerzálních zahraničních plateb a SEPA plateb.

PŘIDAT TRVALÝ PŘÍKAZ
Sekce umožňující Vám zadat příkazy plateb k úhradě, které lze zadat s budoucím datem splatnosti, maximálně však s 364 dny.
MOJE TRVALÉ PŘÍKAZY
Slouží Vám k zobrazení přehledu definovaných plateb k úhradě („inkasních plateb“), univerzálních zahraničních a SEPA plateb.

SMĚNIT PENÍZE
Umožňuje Vám provést směnu mezi Vašimi účty vedenými v různých měnách.

HISTORIE VÝMENY PENĚZ
Váš přehled o směně peněz do jiné měny.

PŘIJMOUT PENÍZE

PŘIJMOUT PENÍZE
Peněžní prostředky převedete platebním příkazem ze svého účtu v jiné bance na váš účet v platformě CroFunGo. Detaily pro platbu se vám zobrazí po zadání požadavku na příjem peněz do platformy CroFunGo. Zde se také zobrazí QR kód, kterým můžete platbu provést daleko snadněji prostřednictvím elektronického bankovnictví svého běžného bankovního účtu.