fbpx
Do čeho můžu investovat na platformě?

Investovat můžete do vámi zvolených investičních projektů prostřednictvím participací. CroFunGo uzavírá s developerem smlouvu o úvěru za účelem poskytnutí peněžních prostředků k realizaci projektu. Detaily projektu jsou vždy uvedeny na stránkách jednotlivých investičních projektů.

Co je to participace?

Participace zakládá investorovi právo podílet se na výnosech a ztrátách plynoucích ze smlouvy o úvěru, kterou uzavřela společnost CroFunGo s developerem. Podíl na výnosech a ztrátách plynoucích ze smlouvy o úvěru je proporční k výši investice, za kterou investor danou participaci získal.
Výnosy zahrnují splátku jistiny a výplatu úroků, úroků z prodlení, poplatků či smluvních pokut.

Kdy obdržím výnosy ze smlouvy o úvěru?
Výnosy jsou vypláceny dle nastavených parametrů příslušného projektu. Může to být pravidelně, nebo jednorázově na konci projektu.
Zakládá mi participace právní vztah přímo s developerem?

Nezakládá, přímý právní vztah s developerem má pouze společnost CroFunGo.

Co se stane, když úvěr nebude splacen?

Riziko nesplacení úvěru nelze stoprocentně vyloučit. CroFunGo však disponuje řadou nástrojů, jak tomu předejít.
Po dobu úvěrového vztahu jsme s developerem v kontaktu a dohlížíme na dodržování parametrů smlouvy o úvěru, jakož i realizaci developerského projektu. Díky tomu jsme schopni odhalit případné nebezpečí nesplácení úvěru, eventuálně identifikovat příčinu těchto potíží.
Zároveň disponujeme řadou sankčních mechanizmů, které mají developera přimět k řádnému plnění smluvních podmínek/ujednání (smluvní pokuta, zpoplatnění/zneplatnění úvěru atp.).

Co je to mezaninový úvěr?

Mezaninovým úvěrem nazýváme smlouvu o úvěru, která je uzavřena s developerem, jež má uzavřenou nebo předschválenou smlouvu o úvěru s bankou či jinou finanční institucí.

Jaká jsou specifika mezaninového úvěru?

Mezaninový úvěr je podřízený smlouvě o úvěru, kterou developer uzavřel s bankou či jinou finanční institucí. Tato podřízenost je řešena smluvně, a to uzavřením smlouvy o podřízeném dluhu mezi CroFunGo a danou finanční institucí.

Jak je úvěr zajištěn?

Informace o zajištění úvěru jsou uvedeny na stránce v detailu příslušného investičního projektu. Zobrazte si všechny naše investiční developerské projekty.