fbpx

Základní pojmy v oblasti investic

Začínáte investovat? Pak se vám bude hodit slovníček základních pojmů v oblasti investic. Tento výtah těch nejdůležitějších pojmů vám pomůže v orientaci na tomto trhu a usnadní váš vstup mezi investory.
Už vím, jak investovat do nemovitostí

Diverzifikace portfolia

Diverzifikace je rozložení, rozčlenění investic do různých oblastí a oborů. Diverzifikace snižuje investiční riziko a je základní strategií každého profesionálního investora. Velice názorným příkladem je přísloví „Nenoste všechna vajíčka v jednom koši“ a v případě investic to opravdu platí dvojnásob. Zjistěte více o diverzifikaci investic.

Investice

Investice je odložení peněz, které byste za běžné situace utratili za věci běžné denní spotřeby, za účelem budoucí spotřeby. Zjednodušeně řečeno, pokud ušetříte peníze dnes na produktech, které nejsou zbytné, investováním můžete zúročit tyto peníze. Ve výsledku tak máte více peněz a je už jen na vás, zda se rozhodnete je použít na spotřebu nebo dále investovat. Investice je proto základním prvkem k dobře finančně zabezpečenému životu. Mezi nejoblíbenější investici patří investování do nemovitostí.

Investiční crowdfunding

Crowdfunding je způsob investice, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce, která je požadovaná pro realizaci dané investice. U investičního crowdfundingu skupina investorů z řad široké veřejnosti poskytuje půjčku podnikateli k zajištění konkrétního podnikatelského záměru. Nejoblíbenějším záměrem bývá právě stavba nemovitosti, která patří také mezi nejbezpečnější druhy investice. Za to investoři očekávají v určitém investičním horizontu výnos ve formě úroku.

Investiční crowdfunding je pro investory velmi lákavý svojí dostupností, neboť všechny důležité úkony, včetně přihlášení se do projektu, investor vykonává prostřednictvím internetu ze svého domova. Do platformy crowdfundingu se mohou přihlásit i investoři, kteří nemají větší kapitál pro investice, ale jsou schopni měsíčně investovat pravidelné částky, a to již od 500 Kč. Jiné povinnosti investorům nevznikají, to znamená, že jejich čas mohou věnovat jiným aktivitám. Vzhledem k tomu, že tyto podmínky je schopen splnit každý pracující člověk, je investiční crowdfunding určen skutečně široké veřejnosti. To však neznamená, že by se investiční crowdfunding týkal jen výše uvedeného typu investorů. Naopak jde o atraktivní volbu i pro zkušené investory, které tímto diverzifikují své portfolio.

Crowdfundingová společnost Crofungo s nabídkou investičních projektů:
www.crofungo.cz

Developer vs. investor

Od developerské firmy očekáváme, že svůj investiční záměr převede od prvotní myšlenky na projekčním papíře až do fáze realizace a prodeje díla. Cílem je maximalizovat úspory v průběhu celého projektu a vytvářet co největší zisk. Firma připraví s pomocí projektantů stavební dokumentaci, na jejímž základě vybírá dodavatelskou firmu a s ní po celou dobu trvání projektu úzce spolupracuje. 

Na rozdíl od developerské firmy investor vstupuje do již vytvořeného projektu. Vyhledává optimální způsob, jak co nejlépe zhodnotit své dočasně volné finanční prostředky. Investor při rozhodování zvažuje míru rizika, likviditu a očekávanou výši výnosu. Pokud chce snížit riziko na minimum, nemůže očekávat vysoký výnos. A naopak, pokud přijme vyšší riziko, očekává úměrně k riziku výnos vyšší.

Investiční horizont - likvidita

Doba, na kterou je investice plánována, se nazývá investiční horizont. Je to důležitý ukazatel při hodnocení investičního projektu investorem. Vždyť jaká informace je pro investora důležitější, než ta, kdy se mu investované prostředky se  zhodnocením vrátí zpět? Čím delší je investiční horizont, tím je investice relativně bezpečnější, avšak vyznačuje se horší likviditou. Likviditu posuzujeme jako reálnou schopnost přeměnit investici zpět na peněžní prostředky. Pokud je, například, stanoven investiční horizont v délce dvou let, má investice rychlou návratnost vložených finančních prostředků a vyznačuje se tak velmi dobrou likviditou. Investor obdrží za dva roky svůj vklad včetně zhodnocení zpět a může plánovat konkrétní  využití finančních prostředků, popř. zvážit další investiční nabídky.

Zjistěte více o investování s croFUNgo

CroFUNgo je investiční platforma, která umožňuje jednotlivcům snadno investovat do nemovitostí, developerských projektů a dalších investičních projektů.
CroFUNgo je jednoduše a přehledně pro každého! Investor si vybere investici z nabízených projektů, kde je předem známa výše úroků, investiční horizont, účel a využití.
Platformu tak mohou využívat jak investoři začínající, tak zkušení investoři.

Zjistěte přehled aktuálně nabízených projektů pro investování:

O společnosti

Crofungo, s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
info@crofungo.com
+420 603 409 614

Legislativa

Společnost zapsána
u Městského soudu v Praze
složka C299541
IČO: 07345038
Ochrana soukromí